• 1 سال پیش

  • 175

  • 08:19

اپیزود هجدهم - ابراز محبت و احترام به استقلال خواهی کودک

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
1
1
0

اپیزود هجدهم - ابراز محبت و احترام به استقلال خواهی کودک

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 08:19

  • 175

  • 1 سال پیش

توضیحات

 لینک مجموعه آموزشی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان در مدرسه والدگری

مطالب متنی رو هم می تونید در وبسایت مدرسه والدگری بخونید:

لینک وبسایت مدرسه والدگری

موضوع این قسمت: ابراز محبت و احترام به استقلال خواهی کودک


shenoto-ads
shenoto-ads