• 1 سال پیش

  • 25

  • 12:11

آنتی بیوتیك در شیر

علم بهتر است
0
0
0

آنتی بیوتیك در شیر

علم بهتر است
  • 12:11

  • 25

  • 1 سال پیش

توضیحات

تشخیص سریع آنتی بیوتیك در شیر با كمك فناوری نانو

شنونده گفت و گوی برنامه «علم بهتر است» با دكتر محدثه حاجی عبدالوهاب دكترای بیوتكنولوژی دارویی از دانشگاه هلند درباره تكنولوژی نانو و تشخیص آنتی بیوتیك در شیر با استفاده از كیت های تشخیص باشید.

دكتر حاجی عبدالوهاب گفت: یكی از حوزه هایی كه علم نانو كاربرد دارد حوزه داروها و كیت های تشخیصی است.

نانو مقیاسی است كه با روش های شیمیایی ۱۰ به توان منفی ۹ بار یك جسم را كوچك می كنیم.

این كیت ها مانند كیت های بارداری است كه در واقع كاغذ خاصی است كه آنتی بادی های اختصاصی را به نانو ذرات متصل می‌كنیم و روی آن كاغذ می گذاریم.

وقتی كیت را وارد شیر می كنیم نانو ذرات حركت می‌كند و وقتی به خطی می رسد كه آنتی‌بادی ها كد شده است، خط روشن می شود ( حضور یا عدم حضور آنتی بیوتیك با روشن شدن خط قرمز رنگ مشخص می شود) و...

برنامه «علم بهتر است» كاری از گروه تهران و رویدادها است كه شنبه تا چهارشنبه ۱۳:۰۰ الی ۱۳:۳۰ و ۲۱:۰۰ الی ۲۱:۳۰ از رادیو تهران پخش می‌شود.

رادیو تهران را در بعضی از كشورها می توان توسط گیرنده های دیجیتال و ماهواره ای بر روی ستلایت و فركانسهای زیر دریافت كرد:

ماهواره BADR / فركانس: ۱۱۸۸۰ مگاهرتز / پلاریزاسیون: افقی / نرخ سمبل: ۲۷۵۰۰

ماهواره INTELSAT۹۰۲ / فركانس: ۱۱۵۵۵ مگاهرتز / پلاریزاسیون: عمودی / نرخ سمبل: ۳۰۰۰۰

ماهواره Eutelsat HOTBIRD ۱۳B / فركانس: ۱۲۴۳۷ مگاهرتز / پلاریزاسیون: افقی / نرخ سمبل: ۲۹۹۰۰


shenoto-ads
shenoto-ads