• 1 سال پیش

  • 40

  • 15:30

كاربرد فناوری فضایی در زندگی بشر

علم بهتر است
0
0
0

كاربرد فناوری فضایی در زندگی بشر

علم بهتر است
  • 15:30

  • 40

  • 1 سال پیش

توضیحات

پادكست علم بهتر است ( كاربرد فناوری فضایی در زندگی بشر)

شنونده پادكست «علم بهتر است» در گفت و گو با مهندس مجتبی سرادقی دبیر رویداد طراحی و ساخت ماهواره های مكعبی درباره كاربرد علم فضا باشید.

سرادقی گفت: در تعاریف، ارتفاعات بالای ۱۰۰ كیلومتر فضا نام دارد یعنی تا ۱۰۰ كیلومتر كه مولوكولهای هوا وجود دارد هوا نام دارد و بعد از آن فضا.

تغییرات دمایی در فضا خیلی شدید است.

تشعشعات كیهانی می‌توانند قطعات الكترونیكی سریع از كار بندازند در حالی كه روی زمین این اتفاق نمی‌افتد.

در فضا ما معلق هستیم به نظر جذاب است اما با كمترین نیرو شروع به چرخیدن می‌كنیم كه شرایط سخت را ایجاد می‌كند.

به لحاظ شرایط جسمی و فیزیكی معمولاً از بین هر صد نفر خلبان یك نفر می‌تواند فضانورد شود.

یكی از كاربردهای علم فضایی برای مثال سیستم موقعیت یابی در گوشی همراه است كه به مردم كمك می‌كند و این وابسته به تكنولوژی فضایی است یعنی ۲۴ ماهواره كه دور زمین می‌چرخند ما موقعیت خودمان را پیدا می


با صدای
کیوان نقره کار

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads