• 1 سال پیش

  • 37

  • 15:48

سهم صنایع در آلودگی هوا و راهكارهای كنترل آلودگی هوا

علم بهتر است
0
0
0

سهم صنایع در آلودگی هوا و راهكارهای كنترل آلودگی هوا

علم بهتر است
  • 15:48

  • 37

  • 1 سال پیش

توضیحات

پادكست علم بهتر است (سهم صنایع در آلودگی هوا و راهكارهای كنترل آلودگی هوا)

شنونده پادكست علم بهتر است در گفت و گو با دكتر یوسف رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی متخصص در حوزه محیط زیست و شیمی درباره بررسی علمی آلودگی هوا و سهم صنایع باشید.

دكتر رشیدی گفت: با اتفاق انقلاب صنعتی در دنیا و نیاز به استفاده از سوخت هایب فسیلی و نفت ، گار و ذغال سنگ به منظور تأمین انرژی برای ناوگان های حمل و نقل، آلودگی هوا پا به عرصه جدیدی گذاشت.

صنعت تا حدی زیادی منشأ آلودگی هوا است.

راهكار كنترل آلودگی هوا دو دسته است یكی راهكار فنی و مهندسی است كه منابع تولید آلودگی باید به شكلی مدیریت شود كه حداقل آلودگی را داشته باشیم و راهكار دوم راهكار مدیریتی است یعنی تردد خودروهای سواری را محدود كنیم یعنی برای هر كاری از خودرو استفاده نكنیم یعنی سیستم اداره اداری مملكت متناسب با سیستم شهر هوشمند نیست و ...با صدای
محمد حسین امیدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads