• 1 سال پیش

  • 16

  • 12:00

تولید داروهای سرطانی

علم بهتر است
0
0
0

تولید داروهای سرطانی

علم بهتر است
  • 12:00

  • 16

  • 1 سال پیش

توضیحات

پادكست علم بهتر است (تولید داروهای سرطانی)

شنونده گفت و گوی برنامه «علم بهتر است» ۱۶ مهرماه با دكتر جعفر نیكزاد پزشك داروساز درباره داروهای سرطانی باشید.

دكتر نیكزاد گفت:ماهیتی كه برای تولید داروهای سرطانی به كار می رود با داروهای عادی تفاوتی ندارد اما با توجه به ماهیت شیمیایی داروهای سرطانی و امكان آسیب به افرادی كه برای تولید دارو در تماس نزدیك هستند باید شرایط خاصی در تولید رعایت شود كه افراد در محافظت كامل نسبت به آن ماده باشند.

از نظر بحث استاندار تولید داروهای سرطانی سختگیرانه تر از تولید داروهای دیگر است و...


برنامه «علم بهتر است» كاری از گروه تهران و رویدادها است كه شنبه تا سه شنبه از ساعت۲۱:۰۰ الی ۲۲:۰۰ از رادیو تهران پخش می شود.


رادیو تهران را در بعضی از كشورها می توان توسط گیرنده های دیجیتال و ماهواره ای بر روی ستلایت و فركانسهای زیر دریافت كرد:

ماهواره BADR / فركانس: ۱۱۸۸۰ مگاهرتز / پلاریزاسیون: افقی / نرخ سمبل: ۲۷۵۰۰

ماهواره INTELSAT۹۰۲ /


با صدای
کیوان نقره کار

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads