• 1 سال پیش

  • 103

  • 12:27

ارتباط بین مغز و زبان بدن

علم بهتر است
1
1
0

ارتباط بین مغز و زبان بدن

علم بهتر است
  • 12:27

  • 103

  • 1 سال پیش

توضیحات

شنونده پادكست علم بهتر است با موضوع ارتباط بین مغز و زبان بدن در گفت و گو با دكتر مژگان همدمی دكترای تخصصی علوم اعصاب باشید.

همدمی گفت: یكی از ویژگی های بنیادی مغز انسان معنا سازی است. مغز انسان در مواجه با مشاهدات و تجربیات خودش سعی می كند معنا و مفهوم بسازد.

زبان هم جزو محرك هایی است كه از دوران كودكی از موضوعات مختلف معناسازی می‌كند و زبان بدن یكی از تولیدكننده‌های معنا در مغز است.

زبان بدن یك شكل قدرتمند از ارتباط غیر كلامی است كه می توانیم به واسطه آن معنا و مفهوم چیزی را درك كنیم مانند احساسات، قصد و قرض انسانها ،انگیزه.

با مطالعات مغر انسان متوجه می شویم بخش هایی از مغز ما مانند نواحی مربوط به حركت و لامسه و درك بصری ما در زبان بدن نقش مهمی دارد و..


برنامه «علم بهتر است» كاری از گروه تهران و رویدادها است كه شنبه تا سه شنبه از ساعت۲۱:۰۰ الی 21:30 از رادیو تهران پخش میشود


shenoto-ads
shenoto-ads