• 1 سال پیش

  • 44

  • 09:01

نور و بینایی و نابینایی

علم بهتر است
0
0
0

نور و بینایی و نابینایی

علم بهتر است
  • 09:01

  • 44

  • 1 سال پیش

توضیحات

شنونده پادكست «علم بهتر است» با موضوع نور و بینایی و نابینایی در گفت و گو با دكتر صادق غفاریان فوق تخصص پیوند قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران درباره بینایی

دكتر غفاریان گفت: بینایی، عالی ترین حس بدن است و از همه حواس پیشرفته تر است.

علم چشم پزشكی از دو قسمت تشكیل شده است یك قسمت ساختار چشم و بخش دوم فیزیك نور است.

مهمترین وظیفه چشم شكستن نوری است كه وارد آن می شود و روی شبكیه متمركز می كند.

اصل كار در چشم نور است، نور جزئی از طیف گسترده امواج الكترو مغناطیس است.

نور مرئی برای چشم انسان قابل رویت است یعنی طیف وسیعی از امواج الكترو مغناطیس در اطراف ما هستند كه ما هیچ دركی نسبت به آنها نداریم، چشم ما نسبت به طول موج ۳۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر حساس است و می تواند آن را درك كند و این تعریف نور مرئی است و...

برنامه «علم بهتر است» كاری از گروه تهران و رویدادها است كه شنبه تا سه شنبه از ساعت۲۱:۰۰ الی ۲۲:۰۰ از رادیو تهران پخش می شود.

رادیو تهران را در بعضی از كشور