• 1 سال پیش

  • 47

  • 12:25

ماهیت نور

علم بهتر است
0
0
0

ماهیت نور

علم بهتر است
  • 12:25

  • 47

  • 1 سال پیش

توضیحات

پادكست علم بهتر است (ماهیت نور)

شنونده پادكست «علم بهتر است» درباره موضوع ماهیت نور در گفت و گو با دكتر داریوش طاهرزاده دكترای بیوشیمی باشید.

دكتر طاهرزاده گفت: نور ماهیت فیزیكی دارد و ابزاری برای دیدن جهان پیرامون است.

نور، ویژگی‌های موجی دارد چون از یك مجموعه تابش مغناطیسی و الكتریكی تشكیل شده است.

ابتدای قرن بیستم پدیده فتو الكتریك كشف شد.

فتو الكتریك یك صفحه فلزی است كه مملو از الكترون است وقتی نور به آن برخورد می كند الكترون ها جدا می‌شود و در مداری قرار می گیرند و...

برنامه «علم بهتر است» كاری از گروه تهران و رویدادها است كه شنبه تا سه شنبه از ساعت۲۱:۰۰ الی ۲1:30 از رادیو تهران پخش می شود.

رادیو تهران را در بعضی از كشورها می توان توسط گیرنده های دیجیتال و ماهواره ای بر روی ستلایت و فركانسهای زیر دریافت كرد:

ماهواره BADR / فركانس: ۱۱۸۸۰ مگاهرتز / پلاریزاسیون: افقی / نرخ سمبل: ۲۷۵۰۰shenoto-ads
shenoto-ads