• 1 سال پیش

  • 30

  • 14:55

ماهیت حیات

علم بهتر است
0
0
0

ماهیت حیات

علم بهتر است
  • 14:55

  • 30

  • 1 سال پیش

توضیحات

پادكست علم بهتر است (ماهیت حیات)

شنونده پادكست «علم بهتر است» با موضوع ماهیت حیات در گفت و گو با دكتر داریوش طاهرزاده پسادكترای شیمی درباره مفهم حیات باشید.

دكتر طاهرزاده گفت: در واقع مفهوم حیات سئوال دانشمندان و فیلسوفان است.

یكی از دانشمندان به نام شرودینگر می‌گوید:

(یك جسم بی جان وقتی كنار یك جسم جاندرا قرار می گیرد، اجزاء و اتم ها و مولكول ها یكی است و تفاوتی ندارند اما یك نیروی محركی قرار دارد كه باید آن را بشناسیم، این نیروی محرك است كه باعث می‌شود موجود زنده از موجود بی‌جان مجزا شود.)

ساز و كار یك موجود زنده بر خلاف قوانین طبیعت است، قوانین ترمودینامیك در فیزیك می‌گوید كه جهان به سمت بی‌نظمی می رود و اگر قرار باشد یك موجود زنده و هدفمند بسازیم بر خلاف جهان عمل می‌كنیم و...با صدای
حسینی تهرانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads