• 1 سال پیش

  • 43

  • 13:20

مفهوم هوش مصنوعی

علم بهتر است
0
0
0

مفهوم هوش مصنوعی

علم بهتر است
  • 13:20

  • 43

  • 1 سال پیش

توضیحات

پادكست علم بهتر است (مفهوم هوش مصنوعی)

شنونده پادكست «علم بهتر است» و گفت و گو با دكتر داریوش طاهرزاده پژوهشگر پسا دكترای شیمی درباره مفهوم هوش مصنوعی در زندگی باشید.

دكتر طاهرزاده گفت: تمام زندگی ما درگیر هوش مصنوعی است . برای مثال توقف در چهار راه و انتظار برای سبز شدن چراغ (سبز شدن چراغ توسط هوش مصنوعی است)

هوش مصنوعی همان اتفاقی را رقم می زند كه قرن هیجدهم میلادی انقلاب صنعتی در دنیا ایجاد كرد و به همان میزان زندگی ما را تحت تأثیر خودش قرار می دهد و متناسب با آن یك سری افراد نگرانی‌هایی دارند و برخی افراد این موضوع را طبیعی می‌دانند.

برای رشد و پیشرفت هوش مصنوعی برخی می‌گویند هر وقت از تلفن همراه سئوالی بپرسیم و تلفن همراه بدون نقص به ما جواب دهد میتوانیم مطمئن باشیم هوش مصنوعی به نقطه خطرناك رسیده است.

هوش مصنوعی بر مبنای اطلاعاتی كه دریافت می‌كند تصمیم گیری می‌كند یعنی مجموعه ای از اطلاعاترا می‌دهیم و انتظار داریم متناسب با داده ها رفتاری از خودش نشان دهد و...


با صدای
محمد حسین امیدی

رده سنی
محتوای تمیز