• 1 سال پیش

  • 23

  • 10:59

نقش پری بیوتیك ها در بهبود بازدهی تولید دام و طیور

علم بهتر است
0
0
0

نقش پری بیوتیك ها در بهبود بازدهی تولید دام و طیور

علم بهتر است
  • 10:59

  • 23

  • 1 سال پیش

توضیحات

پادكست علم بهتر است (نقش پری بیوتیك ها در بهبود بازدهی تولید دام و طیور)

شنونده گفت و گوی برنامه «علم بهتر است» با محسن نیك خواه مدیر عامل یكی از شركت‌های دانش‌بنیان در حوزه زیست فناوری درباره پرورش دام و طیور با استفاده از فناوری ( پری‌بیوتیك ) باشید.

نیك خواه گفت: حوزه زیست فناوری بسیار گسترده است اما فناوری به نام پری‌بیوتیك یا پست بیوتیك محصولاتی هستند كه با كاهش مصرف آنتی بیوتیك در صنعت دام و طیور می توانند گوشت و شیر سالمتری را در زنجیره غذایی تأمین كنند و از طرفی این پری‌بیوتیك‌ها با تقویت ایمنی بدن می‌توانند با بهبود بازدهی تولید، صاحبان مزارع را از نظر هزینه ای با درآمد بیشتری روبه رو كنند یا با هزینه ای كه دارند شیر و گوشت بیشتری بگیرند و...


برنامه «علم بهتر است» كاری از گروه تهران و رویدادها است كه شنبه تا چهارشنبه ۱۳:۰۰ الی ۱۳:۳۰ و ۲۱:۰۰ الی ۲۱:۳۰ از رادیو تهران پخش می‌شود.


رادیو تهران را در بعضی از كشورها می توان توسط گیرنده های دیجیتال و ماهواره ای بر روی ستلایت و فركانسهای زیر دریافت


shenoto-ads
shenoto-ads