• 1 سال پیش

  • 1.1K

  • 06:39

داستان سیاوش؛ سوم

قصه‌های شاهنامه
1
1
0

داستان سیاوش؛ سوم

قصه‌های شاهنامه
  • 06:39

  • 1.1K

  • 1 سال پیش

توضیحات

در قسمت سوم داستان سیاوش، پناهنده شدن او نزد افراسیاب روایت شده است. این داستان از کتاب داستان‌های شاهنامه فردوسی به نثر امروزی بازنویسی فریناز جلالی انتخاب شده است.


shenoto-ads
shenoto-ads