• 1 سال پیش

  • 1.2K

  • 08:09

داستان سیاوش؛ دوم

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

داستان سیاوش؛ دوم

قصه‌های شاهنامه
  • 08:09

  • 1.2K

  • 1 سال پیش

توضیحات

در قسمت دوم داستان سیاوش برای اثبات بیگناهی خویش گذر از آتش را می‌پذیرد. این قصه بازنویسی خانم فریناز جلالی است و از کتاب داستان‌های شاهنامه به نثر امروزی انتخاب شده است.


shenoto-ads
shenoto-ads