• 1 سال پیش

  • 1.7K

  • 08:26

داستان سیاوش؛ یکم

قصه‌های شاهنامه
2
2
0

داستان سیاوش؛ یکم

قصه‌های شاهنامه
  • 08:26

  • 1.7K

  • 1 سال پیش

توضیحات

در بخش اولِ داستان سیاوش، تولد و پرورش او از کتاب داستان‌های شاهنامه به نثر امروزی بازنویسی فریناز جلالی روایت شده است. داستان سیاوش بلندترین داستان شاهنامه و یکی از زیباترین آنهاست.


shenoto-ads
shenoto-ads