توضیحات

اول چشماتو ببند و بعد گوش بده...پادکست قصه ها


با قصه ها زندگی کن... 💌صدا و تدوین : امین سمیعی🔹 صفحه قصه ها در تلگرام رو دنبال کنید

https://t.me/Ghesse_ha1


🔹 کست باکس https://castbox.fm/va/5193205

🔹شنوتو

https://shenoto.com/channel/podcast/Ghesse-ha


shenoto-ads
shenoto-ads