• 1 سال پیش

  • 136

  • 10:52

آموزش رایگان مالیات -- قسمت چهاردهم-- تست های مالیات مشاغل

آموزش رایگان مالیات
2
2
1

آموزش رایگان مالیات -- قسمت چهاردهم-- تست های مالیات مشاغل

آموزش رایگان مالیات
  • 10:52

  • 136

  • 1 سال پیش

توضیحات

آموزش مالیات مشاغل در این پادکست کمی متفاوت است زیرا که با استفاده از سوالات تستی به بررسی آن میپردازیم. این شیوه به چند امر مهم اشاره دارد، مروری بر قوانین مالیات مشاغل، آمادگی در آزمون های مالیاتی و سرعت پاسخ دهی به سوالات.

پیشنهاد میکنیم شما هم روی کاغذ سوالات را یادداشت کنید و پاسخ دهید.shenoto-ads
shenoto-ads