• 1 سال پیش

  • 167

  • 11:27

آموزش رایگان مالیات -- قسمت هشتم-- تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل

آموزش رایگان مالیات
5
5
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت هشتم-- تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل

آموزش رایگان مالیات
  • 11:27

  • 167

  • 1 سال پیش

توضیحات

در پادکست در مورد نحوه گروه بندی مشاغل صحبت کردیم و گفتیم که به طور کلی مشاغل به سه گروه تقسیم میشوند: گروه اول، گروه دوم و گروه سوم.

در این پادکست قصد داریم تفاوت این سه گروه رو از نظر انجام تکالیف مالیاتی و صدور فاکتور بررسی کنیم...shenoto-ads
shenoto-ads