• 1 سال پیش

  • 202

  • 11:07

آموزش رایگان مالیات -- قسمت سوم -- انواع مالیات در ایران

آموزش رایگان مالیات
2
2
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت سوم -- انواع مالیات در ایران

آموزش رایگان مالیات
  • 11:07

  • 202

  • 1 سال پیش

توضیحات

مالیات چیست؟

مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که افراد جامعه برای بهره بردن از منابع و امکانات کشور پرداخت میکنند.

به طور کلی مالیات به دو دسته مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم تقسیم میشود.

      مالیات مستقیم:

1- مالیات بر درآمد:

الف)مالیات بر املاک

ب)مالیات بر درآمد اتفاقی

ج)مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

د)درآمد بر درآمد اشخاص حقوقی

 

2-مالیات بر دارایی:

الف)مالیات بر ارث

ب)مالیات بر حق تمبر

 

مالیات غیر مستقیم:

1-مالیات بر واردات

2-مالیات بر مصرف و فروش


shenoto-ads
shenoto-ads