• 1 سال پیش

  • 250

  • 11:28

آموزش رایگان مالیات -- قسمت دوم -- آشنایی با سازمان امور مالیاتی

آموزش رایگان مالیات
3
3
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت دوم -- آشنایی با سازمان امور مالیاتی

آموزش رایگان مالیات
  • 11:28

  • 250

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت میخواهیم به اهمیت نامه نگاری به سازمان امور مالیاتی بپردازیم. موضوعاتی همچون نحوه نگارش، مخاطب نامه ،ذکر رفرنس قانونی و چگونگی طرح درخواست در نامه را بررسی میکنیم و نمومه نامه بخشودگی را به عنوان مثال مطرح میکنیم.

همچنین با طرح جامع مالیاتی که به منظور افزایش درآمد مالیاتی، شناسایی افراد مشمول مالیات، سرعت بخشیدن به امور مالیاتی و کاهش ارتباط مؤدی با سازمان امور مالیاتی طراحی شده است، آشنا میشویم.shenoto-ads
shenoto-ads