• 1 سال پیش

  • 308

  • 14:01

آموزش رایگان مالیات -- قسمت اول -- مقدمه

آموزش رایگان مالیات
6
6
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت اول -- مقدمه

آموزش رایگان مالیات
  • 14:01

  • 308

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت از پادکست به مقدمات مالیات و مفاهیم اولیه مالیاتی می پردازیم. به عنوان مثال با انواع نظام حقوقی و همچنین با عناوین مأموران سازمان امور مالیاتی آشنا میشویم و قوانینی که آثار مالیاتی مستقیم دارند را بررسی میکنیم؛ مانند: قانون مالیات های مستقیم ، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی.


shenoto-ads
shenoto-ads