• 4 سال پیش

  • 71

  • 00:18

مالیات چی - چهارمین رأی از آراء شورای عالی مالیاتی درباره کشاورزی

آموزش رایگان مالیات
1
1
0

مالیات چی - چهارمین رأی از آراء شورای عالی مالیاتی درباره کشاورزی

آموزش رایگان مالیات
  • 00:18

  • 71

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این سری پادکست ها به آموزش مباحث مالیاتی پرداخته می شود.

با صدای
فرشید رستگار
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads