• 1 سال پیش

  • 89

  • 11:45

آموزش رایگان مالیات -- قسمت دوازدهم-- مثالهای مالیات مشاغل

آموزش رایگان مالیات
2
2
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت دوازدهم-- مثالهای مالیات مشاغل

آموزش رایگان مالیات
  • 11:45

  • 89

  • 1 سال پیش

توضیحات

در پادکست قبلی که روشهای تعیین و تشخیص مالیات مشاغل پرداختیم که چطور محاسبه و وصول میشود، در این پادکست قصد داریم با مثالهای ساده و کاربردی به توضیح آن بپردازیم.shenoto-ads
shenoto-ads