• 1 سال پیش

  • 170

  • 09:35

آموزش رایگان مالیات -- قسمت سیزدهم-- نکات عمومی مالیات مشاغل

آموزش رایگان مالیات
4
4
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت سیزدهم-- نکات عمومی مالیات مشاغل

آموزش رایگان مالیات
  • 09:35

  • 170

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این پادکست به چند سوال پرتکرار و کاربردی در مورد مالیات مشاغل میپردازیم، سوالاتی از قبیل:

1-  اگر شخصی کسب و کاری راه اندازی کند تا چند وقت مهلت دارد که سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد و تشکیل پرونده دهد؟

2-  اگر شخصی بابت یک مجوز در چند محل فعالیت کند باید به صورت جداگانه تشکیل پرونده بدهد و اظهارنامه ارسال کند؟

3-  اگر شخصی بابت چند مجوز در یک محل فعالیت کند باید به صورت جداگانه تشکیل پرونده بدهد و اظهارنامه ارسال کند؟

4-  اگر شخصی بابت کارگاه تولیدی، دفتر اداری و یا فروشگاه داشته باشد باید به صورت جداگانه تشکیل پرونده بدهد و اظهارنامه ارسال کند؟

5-  اگر فعالیت به صورت مشارکتی باشد هر مودی جداگانه شناسایی میشود و باید مالیات پرداخت کند؟

6-  آیا هزینه های درمانی مودی از سود قابل کسر است؟

برای دریافت پاسخ سوالات مذکور با ما همراه باشید...


shenoto-ads
shenoto-ads