• 1 سال پیش

  • 4.7K

  • 21:16

جرعه 36 ● ظلم‌شناسی

پادکست می | Mey
3
توضیحات

این جرعه شامل دو نیمه است. در نیمه نخست، مقدماتی را از نگرش سیاسی آرتور شوپنهاور بیان کرده‌ام. گرچه تأکید شده که این چند دقیقه برای اشراف به نظام سیاسی موردنظر شوپنهاور کافی نیست اما به‌قدر ضرورت به آن پرداخته‌ام و سپس در نیمه دوم مسئله اساسی را مطرح کرده‌ام. پرسش بنیادینی که قصد داریم در این اپیزود به پاسخ آن برسیم، دستیابی به شاخصی برای شناخت «ظلم» و «حق» است.


منابع:

– در باب طبیعت انسان – صفحۀ 27 و 28

تقدیم از: حسام ایپکچی

خُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاور


با صدای
حسام ایپکچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads