• 2 سال پیش

  • 4.7K

  • 24:24

جرعه 32 ● مراتب لذت

پادکست می | Mey
9
9
1

جرعه 32 ● مراتب لذت

پادکست می | Mey
  • 24:24

  • 4.7K

  • 2 سال پیش

توضیحات
چنانکه در جرعه سی و یکم شنیدید، شوپنهاور از «انواع لذت» سخن به میان آورده اما توضیحی در خصوص اینکه منظورش از «انواع» چیست و نوع‌های مختلف لذت چه نسبت و مراتبی دارند طرح نشده. در جرعه سی و دوم حاصل بررسی‌ام در پاسخ به این سوال را تقدیم کرده‌ام و اما استثنائا با توضیحی که ارائه شده، اشاره‌ای داشته‌ام به اشارات بوعلی سینا - در باب حکمت زندگی صفحه 31 - اشارات بوعلی سینا – جلد دوم – نمط هشتم ● تقدیم از: حسام ایپکچی ● خُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاور

با صدای
حسام ایپكچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads