• 1 سال پیش

  • 1.1K

  • 25:18
جرعه 25 ● عقل سرشت زنانه دارد

جرعه 25 ● عقل سرشت زنانه دارد

پادکست می | Mey
2
جرعه 25 ● عقل سرشت زنانه دارد
  • 25:18

  • 1.1K

  • 1 سال پیش

جرعه 25 ● عقل سرشت زنانه دارد

پادکست می | Mey
2

توضیحات
شوپنهاور در کتاب جهان همچون اراده و تصور می‌گوید « عقل سرشت زنانه دارد ». آیا شما با این جمله موافق هستید؟ موافقت یا مخالفت با این گزاره نیازمند طرح دلیل است. نیمه دوم جرعه بیست و پنجم به این بحث پرداخته‌ام و در نیمه نخست اصطلاح «سوال‌باختگی» را طرح کرده‌ام. همچنان برای طرح نظرات و ملاحظات، می‌توانید به صفحه اختصاصی این جرعه در سایت می مراجعه کنید: https://mey.ir/episode-25

با صدای
حسام ایپکچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads