• 2 سال پیش

  • 3.9K

  • 21:34

جرعه 18 ● مرگ از سوی دیگر

پادکست می | Mey
5
5
0

جرعه 18 ● مرگ از سوی دیگر

پادکست می | Mey
  • 21:34

  • 3.9K

  • 2 سال پیش

توضیحات
جرعه هجدهم: مرگ از سوی دیگر عادت داریم که مرگ را نقطه‌ای در پایان بردار زندگی تصور کنیم. تفاوت نمی‌کند که این نقطه، بن بست زندگی باشد یا بنابر ایمان ِخداباورانه، گذرگاهی که ما را به زندگی دیگری منتقل کند. به هرحال مرگ آنچیزی است که با آن روبرو خواهیم شد. اما من در این جرعه با اتکا به آراء شوپنهاور، مرگ را از سوی دیگری دیده‌ام منابع استفاده شده: - جهان همچون اراده و تصور صفحه 310 و 316 - در باب حکمت زندگی – پیش گفتار - هستی و زمان (مارتین هایدگر به ترجمه سیاوش جمادی) صفحه 563 لینک در وب سایت مِی: https://mey.ir/episode-18 ● تقدیم از: حسام ایپکچی ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور • تاریخ انتشار: 17 تیرماه ۱۴۰۰

با صدای
حسام ایپکچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads