• 3 سال پیش

  • 4.3K

  • 16:23

جرعه 12 ● نابغه کیست؟

پادکست می | Mey
6
6
0

جرعه 12 ● نابغه کیست؟

پادکست می | Mey
  • 16:23

  • 4.3K

  • 3 سال پیش

توضیحات
جرعه دوازدهم: نابغه کیست صحبت به این گزاره رسید که «هنر نزد نوابغ است» و دور از ذهن نیست که سوال بلافاصله بعد از این گزاره «نابغه کیست؟» باشد. این جرعه شامل تفکیک بسیار مهمی در مفهوم «جهان» از نگاه آرتور شوپنهاور است. علاوه بر این بحث «ایده» نیز در این جرعه افتتاح شد. ● تقدیم از: حسام ایپکچی ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور • تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت ۱۴۰۰

با صدای
حسام ایپکچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads