• 3 سال پیش

  • 5.5K

  • 10:54

جرعه 5 ● اضطرار به گفتگو

پادکست می | Mey
7
7
0

جرعه 5 ● اضطرار به گفتگو

پادکست می | Mey
  • 10:54

  • 5.5K

  • 3 سال پیش

توضیحات
جرعه پنجم : اضطرار به گفتگو کمی توضیح دادم که چرا فاصله میان اپیزود چهارم و پنجم طولانی شد و با طرح مسئله، وارد موضوعی شدم که در ادامه بحث جرعه چهارم قابل توجه به نظر می‌رسید. در پایان این جرعه می‌توان به یک تجویز عملی رسید و این همان چیزی است که ما از حکمت انتظار داریم. . ● تقدیم از: حسام ایپکچی ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور • تاریخ انتشار: 9 فروردین 1400

با صدای
حسام ایپکچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads