• 3 سال پیش

  • 5.2K

  • 10:49

جرعه 6 ● رواداری و امر ناروا

پادکست می | Mey
6
6
0

جرعه 6 ● رواداری و امر ناروا

پادکست می | Mey
  • 10:49

  • 5.2K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در ادامه بحث حکمت زندگی و پیرو تأکید بر «تجربه» به اینجا رسیدیم که تنوع تجربیات به تنوع ادراک منتهی خواهد شد و ما برای آگاهی از نظراتِ هم محتاج به گفتگو هستیم. حال پرسش این است که در جامعه‌ای با انبوه ادراک‌های متفاوت، چگونه باید زیست؟ . ● تقدیم از: حسام ایپکچی ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور • تاریخ انتشار: 13 فروردین 1400

با صدای
حسام ایپکچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads