• 2 سال پیش

  • 4.0K

  • 24:03

جرعه 28 ● شاخصِ شخصیت

پادکست می | Mey
5
5
1

جرعه 28 ● شاخصِ شخصیت

پادکست می | Mey
  • 24:03

  • 4.0K

  • 2 سال پیش

توضیحات
جرعه بیست و هشتم: در ادبیات عامیانه از عبارت «باشخصیت» و «بی شخصیت» زیاد استفاده می کنیم، اما کلمه «شخصیت» به چه معناست؟ ما با چه شاخصی به شخصیت خواهیم رسید؟ شوپنهاور چه تعریفی از شخصیت دارد؟ اینها سوالاتی است که سعی در پاسخ به آنها داشته ام. البته در میانه صحبت از «مدرسه نفاق» و «خانه تزویر» هم حرفهایی طرح شده که شاید سرآغاز گفتگوهای بلندتری باشد منابع استفاده شده: - در باب حکمت زندگی صفحه 25 - جهان همچون اراده و تصور صفحه 28 و 143 ● تقدیم از: حسام ایپکچی ● خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور

با صدای
حسام ایپکچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads