• 2 سال پیش

  • 4.3K

  • 26:12

جرعه 27 ● میمِ مینیمالیسم

پادکست می | Mey
4
4
1

جرعه 27 ● میمِ مینیمالیسم

پادکست می | Mey
  • 26:12

  • 4.3K

  • 2 سال پیش

توضیحات
جرعه بیست و هفتم: میم ِمینیمالیسم در جرعه سابق نگاه شوپنهاور به جناب سقراط را عرض کردم. آنچه در جرعه بیست و هفتم پادکست می موضوع صحبت ماست، متکی به نقل قول جمله‌ای است از سقراط و به همین بهانه نگاهی انتقادی به داوری شوپنهاور نسبت به سقراط هم عرض کردم. جرعه بیست و هفتم را می‌توان پیش‌درآمدی بر بحث مینیمالیسم دانست و در چند دقیقه ضرورت و مبانی آن به اختصار اشاره شده است. https://mey.ir/episode-27/ منابع استفاده شده: ◦ در باب حکمت زندگی صفحه 25 ● تقدیم از: حسام ایپکچی ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور

با صدای
حسام ایپکچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads