• 1 سال پیش

  • 5.9K

  • 32:37

جرعه 35 ● انکار اراده زندگی

پادکست می | Mey
5
5
3

جرعه 35 ● انکار اراده زندگی

پادکست می | Mey
  • 32:37

  • 5.9K

  • 1 سال پیش

توضیحات

جرعۀ سی و پنجم: انکار اراده زندگی در این جرعه، مباحث مهم و شاید جنجال‌برانگیزی را مزه کرده‌ایم. از اینکه متفکران و فیلسوفان، چه نسبتی با باورهای ایمانی داشتند، از اینکه خودکشی در نگاه شوپنهاور چه جایگاهی دارد و چرا دانستن دیدگاه شوپنهاور نسبت به این موضوع می‌تواند حائزاهمیت باشد. همچنین چند سطر از مواضع او نسبت به رویکردهای عرفانی را به‌طور گذرا خوانده‌ایم. منابع: - در باب حکمت زندگی - صفحۀ ۳۸ - جهان و تأملات فیلسوف – صفحه ۱۰۷ - جهان همچون اراده و تصور – صفحه ۳۹۲ تقدیم از: حسام ایپکچی خُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاور این اپیزود را همچنین می‌توانید در سایت مِی | شنوتو بشنوید. @Mey_podcast | © @Ensanak


با صدای
حسام ایپکچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads