• 1 سال پیش

  • 4

  • 44:03

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سید داود علوی‌پور، علیرضا قاسمی و نفیسه اسدروح

بیست تا سی
0
0
0

اسپین‌آف اول: اکسپو ۲۰۲۰ - سید داود علوی‌پور، علیرضا قاسمی و نفیسه اسدروح

بیست تا سی
  • 44:03

  • 4

  • 1 سال پیش

توضیحات

اپیزود سیزدهم: گفت‌وگو با سید داود علوی‌پور (مدیرعامل آژانس دیجیتال مارکتینگ ماتو)، علیرضا قاسمی (مدیر تبلیغات آژانس دیجیتال مارکتینگ ماتو) و نفیسه اسدروح (استراتژیست محتوا در آژانس دیجیتال مارکتینگ ماتو)، درباره‌ی تجربه‌ی بازدید از اکسپوی دوبی.


با صدای
محمد نجفی
سید داود علوی‌پور
علیرضا قاسمی
نفیسه اسدروح

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads