• 2 سال پیش

  • 9

  • 08:11

بیوگرافی چهرهای سرشناس حوزه فناوری - بیوگرافی آقای فرهاد محیط موسس فلیپاگرام

ماهنامه دنیای پردازش
0
0
0

بیوگرافی چهرهای سرشناس حوزه فناوری - بیوگرافی آقای فرهاد محیط موسس فلیپاگرام

ماهنامه دنیای پردازش
  • 08:11

  • 9

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه با سرگذشت زندگی پرفراز و نشیب چهره های سرشناس حوزه فناوری آشنا خواهید شد

با صدای
نسترن نجاران
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads