• 2 سال پیش

  • 10

  • 10:37

بیوگرافی چهرهای سرشناس حوزه فناوری - بیوگرافی خواهران حریری - معماران موفق ایرانی

ماهنامه دنیای پردازش
0
0
0

بیوگرافی چهرهای سرشناس حوزه فناوری - بیوگرافی خواهران حریری - معماران موفق ایرانی

ماهنامه دنیای پردازش
  • 10:37

  • 10

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه با سرگذشت زندگی پرفراز و نشیب چهره های سرشناس حوزه فناوری آشنا خواهید شد

با صدای
نسترن نجاران
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads