• 3 سال پیش

  • 74

  • 05:55

7تیپ شخصیتی ناموفق در محل کار

ماهنامه دنیای پردازش
4
4
0

7تیپ شخصیتی ناموفق در محل کار

ماهنامه دنیای پردازش
  • 05:55

  • 74

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این پادکست درباره این 7 تیپ شخصیتی توضیح داده شده که در محیط کار موفق نخواهند بود. یک - افراد شایعه پخش کن دو- بله قربان گو سه- محافظه کار چهار-افرادی که خودرا قربانی می دانند پنج - عقل کل ها شش- آدمهای عصبانی و پرخاشجو هفت- آدمهای چرچیل مسلک و سیاستمدار

با صدای
علی_غفاری_مرندی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads