• 3 سال پیش

  • 55

  • 07:35

داستان پارچه خوردنی!

ماهنامه دنیای پردازش
1
1
0

داستان پارچه خوردنی!

ماهنامه دنیای پردازش
  • 07:35

  • 55

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این پادکست داستان «بیل مک دونف» و همکارش «میشاییل برانگارت» رو خواهید شنید که چطور با خلاقیت و ایده ای مبتکرانه محصولی دوستدار محیط زیست رو در نهایت بهره وری تولید کردند

shenoto-ads
shenoto-ads