• 4 سال پیش

  • 90

  • 07:11

اختراعاتی که شاید ندانید نتیجه خلاقیت ایرانی هاست

DP Magazine
2
2
1

اختراعاتی که شاید ندانید نتیجه خلاقیت ایرانی هاست

DP Magazine
  • 07:11

  • 90

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این پادکست در خصوص اختراعاتی که احتمالا نمی دونستید نتیجه خلاقیت ایرانی هاست خواهید شنید

با صدای
علی غفاری، نسترن نجاران

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads