• 3 سال پیش

  • 60

  • 07:43

نمای ساختمان، هویت شهری

ماهنامه دنیای پردازش
1
1
0

نمای ساختمان، هویت شهری

ماهنامه دنیای پردازش
  • 07:43

  • 60

  • 3 سال پیش

توضیحات
در پادکست این هفته در خصوص تاثیر نمای ساختمانها بر هویت شهرها با شما صحبت می کنیم

با صدای
محمد نوبهار
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads