• 4 سال پیش

  • 66

  • 07:43

نمای ساختمان، هویت شهری

DP Magazine
1
1
0

نمای ساختمان، هویت شهری

DP Magazine
  • 07:43

  • 66

  • 4 سال پیش

توضیحات
در پادکست این هفته در خصوص تاثیر نمای ساختمانها بر هویت شهرها با شما صحبت می کنیم

با صدای
محمد نوبهار

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads