• 3 سال پیش

  • 54

  • 02:27

5 مهارت نرم مورد نیاز اشتغال در سال 2020

DP Magazine
0
0
0

5 مهارت نرم مورد نیاز اشتغال در سال 2020

DP Magazine
  • 02:27

  • 54

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این پادکست با 5مهارت نرم مورد نیاز اشتغال در سال 2020 آشنا خواهید شد

با صدای
نسترن نجاران

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads