• 2 سال پیش

  • 83

  • 31:07

داستان های کوتاه علمی تخیلی - اولین داستان - گامی در ظلمت

ماهنامه دنیای پردازش
0
1%
0
0

داستان های کوتاه علمی تخیلی - اولین داستان - گامی در ظلمت

ماهنامه دنیای پردازش
  • 31:07

  • 83

  • 2 سال پیش
1%

توضیحات
داستان های کوتاه برگزیده ای از نویسندگان برجسته ژانر علمی تخیلی

با صدای
علی غفاری مرندی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads