• 2 سال پیش

  • 88

  • 04:01

داستان های کوتاه علمی تخیلی - معرفی کتاب و نویسنده

ماهنامه دنیای پردازش
0
0
0

داستان های کوتاه علمی تخیلی - معرفی کتاب و نویسنده

ماهنامه دنیای پردازش
  • 04:01

  • 88

  • 2 سال پیش

توضیحات
داستان های کوتاه برگزیده ای از نویسندگان برجسته ژانر علمی تخیلی

با صدای
علی غفاری مرندی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads