• 2 سال پیش

  • 12

  • 08:21

بیوگرافی چهرهای سرشناس حوزه فناوری - بیوگرافی خانم ثریا دارابی - بانوی کارآفرین ایرانی تبار

ماهنامه دنیای پردازش
0
0
0

بیوگرافی چهرهای سرشناس حوزه فناوری - بیوگرافی خانم ثریا دارابی - بانوی کارآفرین ایرانی تبار

ماهنامه دنیای پردازش
  • 08:21

  • 12

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه با سرگذشت زندگی پرفراز و نشیب چهره های سرشناس حوزه فناوری آشنا خواهید شد

با صدای
نسترن نجاران
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads