• 2 سال پیش

  • 9

  • 07:17

بیوگرافی چهرهای سرشناس حوزه فناوری - بیوگرافی خانم شهرزاد رفعتی موسس Broadband TV

ماهنامه دنیای پردازش
0
0
0

بیوگرافی چهرهای سرشناس حوزه فناوری - بیوگرافی خانم شهرزاد رفعتی موسس Broadband TV

ماهنامه دنیای پردازش
  • 07:17

  • 9

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه با سرگذشت زندگی پرفراز و نشیب چهره های سرشناس حوزه فناوری آشنا خواهید شد

با صدای
نسترن نجاران
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads