• 3 سال پیش

  • 9

  • 07:17

بیوگرافی چهرهای سرشناس حوزه فناوری - بیوگرافی خانم شهرزاد رفعتی موسس Broadband TV

DP Magazine
0
0
0

بیوگرافی چهرهای سرشناس حوزه فناوری - بیوگرافی خانم شهرزاد رفعتی موسس Broadband TV

DP Magazine
  • 07:17

  • 9

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه با سرگذشت زندگی پرفراز و نشیب چهره های سرشناس حوزه فناوری آشنا خواهید شد

با صدای
نسترن نجاران

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads