• 2 سال پیش

  • 80

  • 10:04

چگونه طراح وبسایت شویم؟ - بررسی تفاوت های cms های آماده با طراحی سایت اختصاصی

آکادمی آموزشی ایراکد
0
0
0

چگونه طراح وبسایت شویم؟ - بررسی تفاوت های cms های آماده با طراحی سایت اختصاصی

آکادمی آموزشی ایراکد
  • 10:04

  • 80

  • 2 سال پیش

توضیحات
پادکست های آموزشی درباره تکنولوژی ها ، زبان های برنامه نویسی و ابزارهای کاربردی در طراحی سایت

با صدای
آکادمی آموزشی شرکت برنامه نویسی ایراکد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads