• 1 سال پیش

  • 74

  • 07:05

پادکست های طراحی اپلیکیشن - طراحی اپلیکیشن ورزشی ایراکد

آکادمی آموزشی ایراکد
0
0
0

پادکست های طراحی اپلیکیشن - طراحی اپلیکیشن ورزشی ایراکد

آکادمی آموزشی ایراکد
  • 07:05

  • 74

  • 1 سال پیش

توضیحات
پادکست های آموزشی درباره تکنولوژی ها ، زبان های برنامه نویسی و ابزارهای کاربردی در طراحی اپلیکیشن

shenoto-ads
shenoto-ads