• 1 سال پیش

  • 75

  • 06:13

پادکست های طراحی اپلیکیشن - طراحی اپلیکیشن شرکتی ایراکد

آکادمی آموزشی ایراکد
0
0
0

پادکست های طراحی اپلیکیشن - طراحی اپلیکیشن شرکتی ایراکد

آکادمی آموزشی ایراکد
  • 06:13

  • 75

  • 1 سال پیش

توضیحات
پادکست های آموزشی درباره تکنولوژی ها ، زبان های برنامه نویسی و ابزارهای کاربردی در طراحی اپلیکیشن

shenoto-ads
shenoto-ads