• 2 سال پیش

  • 7

  • 04:00
پادکست های معرفی کتاب - کیانا شاملو.مزرعه حیوانات

پادکست های معرفی کتاب - کیانا شاملو.مزرعه حیوانات

نوشنو
2
پادکست های معرفی کتاب - کیانا شاملو.مزرعه حیوانات
  • 04:00

  • 7

  • 2 سال پیش

پادکست های معرفی کتاب - کیانا شاملو.مزرعه حیوانات

نوشنو
2

توضیحات
دانش آموزان پایه نهم دبیرستان نورا به معرفی کتاب میپردازند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads